Jak efektywnie planować produkcję w sektorze tworzyw sztucznych?

Polskie przedsiębiorstwa działające w sektorze tworzyw sztucznych mogą się pochwalić wyjątkowo silną pozycją na tle pozostałej części kontynentu. Niemal 8 tys. zakładów produkcyjnych codziennie wytwarza komponenty dla branży motoryzacyjnej i budowlanej, a także opakowania i zwykłe produkty codziennego użytku. Choć jest to niewątpliwy sukces, przedsiębiorstwa tego sektora operujące stosunkowo wąskim spektrum technologii wytwarzania, miewają duże problemy z planowaniem własnej produkcji. Dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić?

Mnogość produktów i kooperacja wielopłaszczyznowa

Katalog artykułów, oferowanych przez jedno przedsiębiorstwo produkcyjne z branży tworzyw sztucznych, zawiera najczęściej tysiące produktów różniących się wieloma, niekiedy bardzo subtelnymi detalami. Co więcej, firmy te dostarczają z reguły komponenty dla innych zakładów produkcyjnych, np. budowlanych czy farmaceutycznych. W takim modelu współpracy szczególnie ważne jest przestrzeganie harmonogramu dostaw, gdyż nawet najmniejsze opóźnienie może wywołać wstrzymanie prac u kooperanta, co będzie skutkować dotkliwymi karami umownymi. W zależności od przeznaczenia produktu i jego odbiorcy, różnią się od siebie także wymagania kontroli jakości oraz higiena produkcji. 

Jak efektywnie planować produkcję w sektorze tworzyw sztucznych? 

System APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to znakomite rozwiązanie dla  przedsiębiorstw wymagających automatyzacji powtarzalnych czynności i skutecznej kontroli postępu prac. 

Automatyczne planowanie produkcji

System APS samodzielnie ustala harmonogram prac produkcyjnych w oparciu o podane kryteria.

Oprogramowanie APS może także zaproponować alternatywne wersje harmonogramu danej partii produkcyjnej, udostępniając w celu porównawczym zestaw wskaźników, tj. ogólny czas produkcji, czas bezczynności, ilość i czas przezbrojeń czy średni czas opóźnienia. 

Predefiniowane planowanie

APS udostępnia także szablony zawierające zestaw parametrów i reguł planowania. Dzięki temu narzędziu, planiści mają ułatwioną pracę i nie muszą każdorazowo definiować kryteriów nowego harmonogramu. Zapisane w systemie nastawy przyspieszają planowanie, a także eliminują ryzyko błędu ludzkiego.

Zarządzanie mocami przerobowymi

Każde urządzenie na produkcji charakteryzuje się ściśle określoną zdolnością produkcyjną. Dzięki APS można z łatwością zdefiniować te parametry dla maszyn i gniazd produkcyjnych, a także oszacować zdolność produkcyjną dla alternatywnej sytuacji, np. w razie choroby jednego z kluczowych pracowników. 

Przezbrojenia maszyn i urządzeń

Oprogramowanie APS pozwala stworzyć matrycę z informacją dotyczącą czasu przezbrojenia maszyn do produkcji kolejnego wyrobu, w każdym możliwym wariancie.

Wszystkie dane są następnie uwzględniane w bieżącym harmonogramie. Dzięki wykorzystaniu hierarchii atrybutów, łatwo jest wówczas ograniczyć ilość przezbrojeń.

Funkcjonalność i ergonomia

Kolejna zaleta systemu APS to możliwość wizualizacji harmonogramu produkcji w postaci interaktywnego wykresu Gantta. 

Dzięki temu narzędziu, planista może dokonać ręcznej korekty prowadzonych operacji poprzez przeciągnięcie bloku operacji w odpowiednie miejsce. 

Bieżące dzielenie operacji 

APS pozwala dzielić operacje produkcyjne w trakcie ich wykonywania. Jest to bardzo przydatne narzędzie w sytuacji, kiedy pojawią się opóźnienia lub gdy dojdzie do awarii maszyny lub nagłej zmiany priorytetów produkcyjnych. 

Raportowanie

Zestawienia i raporty dotyczące planowania produkcji to podstawowe narzędzie analityczne dla kadry managerskiej w przedsiębiorstwie wytwórczym. System APS automatycznie generuje takie dokumenty.

Wdrożenie systemu APS to dla zakładu niewątpliwy impuls do przeprowadzenia inwentaryzacji hali produkcyjnej, a także uporządkowania wiedzy o posiadanych zasobach, co w przyszłości pozwoli w pełni wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa.