Optymalizacja procesów produkcyjnych w Twojej firmie

Niemal za każdą kupowaną przez nas rzeczą stoi proces produkcyjny. Prawidłowe planowanie produkcji pozwala utrzymać płynność tego procesu, wyeliminować czynniki błędu, poprawić ergonomię i przepływ pracy. Utrzymanie produkcji na optymalnym poziomie wynika zatem z właściwej organizacji środowiska poszczególnych etapów procesów. Jak się za to zabrać?

Planowanie produkcji w gospodarce konkurencyjności

Wszystkie procesy produkcyjne wymagają nieustannego doskonalenia, aby przedsiębiorstwo mogło skutecznie funkcjonować w globalnej gospodarce. Potrzeba dostarczania produktów najwyższej jakości nieustannie wzrasta. Nie wolno również zapomnieć, że do 2030 roku, niemal 20% pracowników w naszym kraju wkroczy w wiek emerytalny. Co to oznacza w praktyce? Z pewnością będziemy mieć do czynienia z mniejszą dostępnością siły roboczej, a jednocześnie ze wzrostem kosztów pracy. Odpowiedzią na te niepożądane zjawiska jest optymalizacja i odpowiednie planowanie produkcji

Kiedy należy optymalizować produkcję?

Decyzję o optymalizacji produkcji warto podjąć w kilku przypadkach. Jeśli dochodzi do obniżenia konkurencyjności na rynku, wówczas pojawia się potrzeba zwiększenia efektywności. Kolejny powód przemawiający za optymalizacją planowania produkcji jest potrzeba znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych. W tej sytuacji dość często niezbędna jest rozbudowa parku maszynowego. Przed podjęciem tak ważnej decyzji warto jednak sprawdzić również możliwości optymalizacji oraz podniesienia wydajności w aktualnym układzie produkcyjnym. 

Optymalizację warto więc przeprowadzić wówczas, gdy:

  • koszty wytwarzania są zbyt wysokie,
  • produkcja jest mocno czasochłonna,
  • konkurencyjność firmy na rynku spada,
  • wykorzystanie posiadanych zasobów nie jest satysfakcjonujące,
  • należy zredukować ilość wadliwych produktów,
  • należy zmniejszyć ilość reklamacji od klientów,
  • w zespole pracowników istnieją problemy z komunikacją.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Niezwykle dynamiczny rozwój technologii, krótkie serie produkcyjne, a także indywidualizacja poszczególnych produktów sprawiają, że przedsiębiorstwa produkcyjne mają znacznie więcej pracy niż jeszcze przed dekadą. Wobec takich wyzwań należy dokonać szczegółowej analizy procesów produkcyjnych tj. zarządzanie zapasami, która pozwoli zidentyfikować obszary o potencjale do podnoszenia wydajności. 

Ze względu na znaczny wzrost konkurencyjności, przedsiębiorstwa poszukują najlepszych rozwiązań optymalizujących procesy w ich produkcji. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka znanych i powszechnie stosowanych metod, takich jak mapowanie, Kanban, just-in-time, Kaizen, a także 5S. 

System do optymalizacji produkcji w przedsiębiorstwie 

Niezwykle istotną rolę w procesie optymalizacji produkcji odgrywa sprawny przepływ informacji między poszczególnymi systemami, który prowadzi do podniesienia wydajności wytwarzania, a jednocześnie minimalizuje marnotrawstwo materiałów. Wdrożenie systemu  do zarządzania produkcją wymaga głębokiej analizy. 

Warto więc zwrócić uwagę na jego funkcjonalność, elastyczność, interfejs użytkownika, koszty i licencjonowanie, a także opinie poprzednich klientów i oczywiście doświadczenie dostawy w konkretnej branży.

Dlaczego warto zainwestować w dobry system do optymalizacji produkcji? Otóż, każda firma dla której znaczne zwiększenie wydajności oraz minimalizacja odpadów i kosztów zakupowych to podstawa konkurencyjności na rynku, powinna się zdecydować na wdrożenie systemu usprawniającego działalność wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.