Organizacja gospodarki magazynowej w firmach produkcyjnych

Ostatnie lata bez wątpienia przyniosły niezwykłą rewolucję w zarządzaniu gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie. Tradycyjne podejście do administrowania przestrzenią, a także planowanie potrzeb materiałowych opierające się tylko na obsłudze konwencjonalnych procesów ewidencji przestało wystarczać. Magazyny stały się obiektami niezwykle dynamicznymi, z dedykowaną im infrastrukturą oraz mnóstwem złożonych procesów wewnętrznych.

Nowoczesna gospodarka magazynowa

Jeszcze do niedawna w firmowych magazynach składowano wyłącznie wcześniej wytworzone produkty, które czekały na odbiór przez klienta. Obecnie wyroby sprzedawane są praktycznie na bieżąco, a w magazynie nierzadko przebywają zaledwie kilkanaście godzin. Nic zatem dziwnego, że z każdym rokiem przybywa przedsiębiorstw, które doceniają wartość dobrze funkcjonującego magazynu.

Sprawnie działający łańcuch dostaw jest bez wątpienia jednym z najbardziej istotnych elementów składowych każdej działalności produkcyjnej, handlowej czy dystrybucyjnej. Kryterium wielkości danego przedsiębiorstwa jest w tym przypadku kwestią drugorzędną. Praktyka pokazuje jasno, że dedykowany system ERP dla magazynu, to podstawa we wszystkich firmach. 

System ERP

Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP pozwala na łatwy i bardzo szybki dostęp do mnóstwa ważnych informacji, takich jak harmonogramowanie produkcji, sprzedaż i rotacja towarów na magazynie, historia zakupów i zamówień, a także monitorowanie stanów minimalnych. Ale to nie wszystko. Odpowiednio dobrany system ERP pozwala także zautomatyzować poszczególne procesy, poprzez integrację z niektórymi funkcjonalnościami, tj. finansowo-księgowa, CRM czy transportowa.

Optymalizacja wykonywania operacji logistycznych w przedsiębiorstwie umożliwia zarówno realizację klasycznej ewidencji stanów magazynowych, jak i tworzenie znacznie bardziej skomplikowanej geografii magazynu i obsługę magazynów tak zwanego wysokiego składowania. 

Jakie profity niesie ze sobą system ERP w gospodarce magazynowej?

Sprawne zarządzanie przepływem towarów to przede wszystkim eliminacja błędów, znaczne skrócenie czasu kompletacji wszelkich zamówień, a także optymalne wykorzystanie powierzchni dostępnej w magazynie. Za tym z kolei idzie efektywna redukcja kosztów logistyki oraz obniżenie kosztów papierowego obiegu dokumentów. Firmy produkcyjne pozyskują informacje najczęściej w czasie rzeczywistym, co jest praktycznie niemożliwe przy tzw. „ręcznym” planowaniu oraz zarządzaniu. 

Dzięki zastosowaniu sprawnego systemu ERP, realizacja praktycznie wszystkich procesów magazynowych odbywa się na podstawie bieżących danych, które pozwalają sprawnie reagować na zachodzące zmiany. Ma to ogromne znaczenie w kontekście niewielkich serii produkcyjnych bądź szybko rotujących towarów.

Przyszłość to rozwiązania systemowe

Zarządzanie gospodarką magazynową w sposób zautomatyzowany opiera się najczęściej na informacjach elektronicznych. Monitoring surowca lub produktu rozpoczyna się wówczas w chwili, kiedy dany element pojawia się w firmie i trwa przez cały okres jego przebywania w przedsiębiorstwie. Taka “obserwacja” jest prowadzona nieustannie na wszystkich etapach, aż do chwili, kiedy gotowy wyrób trafia do magazynu, a potem do klienta docelowego. 

Warto pamiętać, że tylko rozwiązania opierające się na wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętej mobilności urządzeń we wspólnej sieci informatycznej dają nowoczesnym firmom szansę na zwiększenie konkurencyjności na globalnym i lokalnym rynku.