Transformacja systemu ERP

Zmiana dotychczasowego systemu ERP na nowe oprogramowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Jest ono związane między innymi z kosztami po stronie pracowników, dla których przyzwyczajenie bywa niekiedy sporą przeszkodą. Czy transformacja programowa jest niezbędna?

Nowoczesne rozwiązania dla biznesu

Współczesne systemy ERP pozwalają na integrację różnorodnych procesów biznesowych, dzięki czemu każde przedsiębiorstwo zyskuje niepowtarzalną szansę wkroczenia na ścieżkę prężnego rozwoju. Nic w tym dziwnego skoro coraz więcej przedsiębiorców uważa, że swój sukces zawdzięczają skutecznemu wykorzystywaniu narzędzi IT, które w odpowiednim momencie wsparły najważniejsze procesy biznesowe. Jednym z takich rozwiązań jest system ERP, który bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności i efektywności w firmie.

Dlaczego warto wymienić system ERP?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest kilka przyczyn, dla których wymiana ERP bywa koniecznością. 

Choć żywotność klasycznego systemu ERP w jednej firmie wynosi ok. 7-15 lat, cykl ten bez wątpienia ulega systematycznemu skracaniu. Jest to następstwo galopujących zmian rynkowych, błyskawicznego rozwoju nowych technologii, a także nowych oczekiwań ze strony przedsiębiorców. Zdarza się także, że powodem jest brak w komunikacji pomiędzy użytkownikiem a dostawcą oprogramowania. 

Decyzja o zmianie systemy zachodzi zostaje z reguł podjęta wtedy, gdy wyczerpią się już wszystkie inne możliwości związane z aktualnym oprogramowaniem.

ERP nowej generacji to rozwój dla firmy

Poszukując nowego dostawcy oprogramowania, warto zwrócić uwagę na oferowane funkcjonalności i obsługa wszystkich obszarów działań firmy, które mają zostać objęte wdrożeniem. Niezwykle ważna jest weryfikacja jakości obsługi świadczonej przez dostawcę systemu

Nie ulega wątpliwości, że koszt całej operacji transformacji systemowej to  duża przeszkoda. Na szczęście wielu producentów daje możliwość zakupu systemu ERP nie tylko w postaci licencji, ale również w wariancie abonamentowym (SaaS). Modułowa budowa oprogramowania umożliwia także dobór funkcjonalności, które są rzeczywiście niezbędne w danym przedsiębiorstwie. 

Nowy system ERP to jednak nie tylko wydatek, ale także inwestycja w dalszy rozwój firmy. 

Modelowanie procesów zachodzących w firmie

Transformacja systemowa jest związana z pewnym ryzykiem. Zarówno z przyczyn technicznych, jak czynników ludzkich niektóre wdrożenia mogą się zakończyć niepowodzeniem. 

Właśnie z tego powodu warto przeprowadzić analizę firmowych procesów pod kątem stanu obecnego oraz potencjalnych zmian w obrębie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. 

Decyzję o zmianie systemu ERP warto rozpatrywać w kategoriach długoterminowych. Warto w tym przypadku uwzględnić plany biznesowe, w tym rozszerzanie oferty firmy, zmiana rodzaju działalności, budowa filii, czy dodawanie nowych procesów produkcyjnych  albo biznesowych. Skrupulatna analiza potencjalnych ścieżek rozwoju pozwoli uniknąć kolejnej zmiany oprogramowania w ciągu kilku najbliższych lat.