Wdrażanie metodyki lean manufacturing do produkcji

Powszechnym problemem w przedsiębiorstwach jest to, iż przez firmy przepływa mnóstwo pieniędzy, zamówień jest bardzo dużo, przychody ze sprzedaży rosną, a zysk niewielki. Co należy zrobić, aby to zmienić? Jakie kroki podjąć, żeby zwiększyć zyski rentowność firmy? Czy konieczne jest wdrożenie drogich narzędzi ?

Jedną z głównych przyczyn problemów w Twojej firmie jest marnotrawstwo, które działa jak hamulec w generowaniu zysków. Marnotrawstwo może odbywać się na kilku etapach:

  • Nieefektywne zarządzanie zasobami,
  • zaleganie surowców
  • zły harmonogram pracy
  • problemy z logistyką
  • wysoki stan odpadów

A więc zasadniczą cechą dobrego zarządzania jest poprawa procesów oraz operacji przedsiębiorstwa. Jest to zasada, która nie zawsze kosztuje wile pieniędzy, czasami wystarczą drobne zmiany organizacyjne, żeby zauważyć efekty.

Odpowiedzią na powyższe pytania i dylematy jest metoda zwana odchudzoną produkcją (lean manufacturing). Warto zauważyć, że wiele firm działa według założeń lean nie zdając sobie z tego do końca sprawy. Być może nie słyszeli o takim terminie, lub znają a nawet do końca nie wiedzą, że jej założenia funkcjonują w jego przedsiębiorstwie. Metoda ta cechuje się wdrażaniem małych kroków mających na celu optymalizacje procesów przedsiębiorstwa. Nie muszą to być od razu duże zmiany, co jest oczywiście jedną z założeń lean, ale mogą to być małe kroki to ulepszania poszczególnych operacji przedsiębiorstwa.

Zacznij o oceny poszczególnych obszarów

Żeby móc coś poprawiać, trzeba zdać sobie sprawę z aktualnego stanu firmy, zdiagnozować „wąskie gardła”, lub problemy, które notorycznie się powtarzają. Warto taką ocenę przeprowadzić z kluczowymi pracownikami, lub dyrektorami poszczególnych działów, którzy doskonale znają swoją działkę i mogą zdiagnozować obszary, nad którymi wypadałoby się było zastanowić i zoptymalizować.

Określenie tych obszarów, które należy poprawić postawi Twoją firmę w punkcie startu. Od tego momentu możesz stale monitorować sytuację i zobaczyć za jakiś czas czy udało się poprawić i wyeliminować błędy i jaki wpływ ta zmiana miała na Twoje finanse. Oczywiście nie zawsze czynnik finansowy będzie od razu zauważalny, ale z czasem kolejnych zmian operacyjnych będzie to coraz bardziej widoczne i będzie miało konkretne przełożenie na wyniki finansowe.

Zacznij działać

Mając już wszystkie zdiagnozowane obszary przystąp do działania od razu. Pewne problemy nie wymagają dużego nakładu finansowego, czasowego, a zwykłych chęci i zmiany przyzwyczajeń. Metoda lean to metoda małych kroków, a więc od tych najmniejszych i najłatwiejszych do wdrożenia możesz przystąpić od razu.

Działaj zasadą ZWSD zaplanuj – wykonaj- sprawdź – działaj. Zasada ta jest podstawą do długoterminowego sukcesu. Mogą być również podstawą do większych zmian, który wymagają więcej wysiłku, zmian organizacyjnych lub nawet wdrożenie nowego systemu informatycznego.

Monitorowanie danych

Wyżej pisaliśmy o ocenie, która pozwala na określenie problemów operacyjnych widocznych z poziomu kierownika działu.

Monitorowanie to już całkiem odrębny temat. Posiadając zaawansowane systemy analityczne możemy w sposób dokładny monitorować wszystkie procesy naszego przedsiębiorstwa. Możemy w sposób dokładny określić jacy dostawcy surowców do naszej firmy są rzetelni i zawsze wywiązują się na czas, jakie koszty ponosimy za te dostawy, ile czasu potrzebujemy na realizacje zlecenia, jakie grupy pracowników działają najszybciej, a które najwolniej, jaki jest rzeczywisty koszt wyprodukowania produktu.  Te oraz pewnie wiele innych obszarów możemy w sposób bardzo dokładny określić właśnie dzięki systemom analitycznym. Aby móc coś poprawiać konieczna jest analiza danych. Bez tego nie jesteśmy w stanie zrobić kroku do przodu. A więc tak systemy analityczne są bardzo potrzebnym narzędziem we wdrażaniu metodologii lean.